Vem var Pehr Henrik Ling?

Pehr Henrik Ling levde 1776 – 1839 och betydde mycket för idrottens utveckling i Sverige. Han var själv gymnastikpedagog och startade Linggymnastiken och GCI (Gymnastiska Centralinstitutet) som idag heter GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan). Pehr Henrik Ling var också skald och blev begravd i den Kungliga nationalstadsparken vid Haga norr om Stockholm.

Rymde från tuktning

Pehr Henrik Ling var fyra år när hans pappa gick bort och några år senare gick hans mamma också bort. Vid 14 års ålder ansåg man att han försummade studierna och år 1792 slog han sönder rektorns och lärarnas fönsterrutor i skolan. Ling fick ett straff utdelat som innebar att han skulle tuktas inför alla i skolan, men då detta inte tilltalade honom rymde han. Tillsammans med en kompis på skolan hann de försvinna innan dagen för straffets genomförande.

Mästare i fäktning

Under 1700-talets sista år blev Ling först student i Lund och sedan i Stockholm. Han gillade inte Stockholm och fortsatte till Köpenhamn där han träffade människor inom gymnastik och litteratur. Han var flitig med att ta fäktlektioner och när han återkom till Lunds Universitet blev han fäktmästare år 1805. Han utvecklade också en verksamhet för poesi och lade en grund till det gymnastiska system som han skulle bli känd för. År 1813 blev Ling fäktmästare på nytt, denna gång vid Karlbergs krigsakademi.

Starten på GIH – Gymnastik-och Idrottshögskolan

Ling fick tillstånd av kungen att starta en anstalt för gymnastik där man kunde utbilda gymnastiklärare för armén och skolorna. Anstalten hette Gymnastiska Centralinstitutet och senare GIH. Ling var chef i nära 25 år. År 1818 blev Ling också förordnad till gymnastiklärare och lärare i fäktning vid Högre artilleriläroverket på Marieberg. När Stockholm var värd för de olympiska spelen år 1912 fanns ett porträtt av Pehr Henrik Ling på medaljernas baksida. Ling skapade ett system för muskeltöjning och massage. Idag kallar man denna teknik för svensk eller klassisk massageteknik, och det är den vanligaste typen av massageteknik i västvärlden.

Götisk dikt

Ling var aktiv inom litteraturens bana och diktade i götisk och romantisk stil. Konstnär Anders Hultgren gjorde illustrationer till dikterna i Gylfe som var Lings verk från 1810, men Ling skrev också skådespel som exempelvis 1806 års Tiggargossen.

Annelundsgård i Solna blev Lings sista hem innan han gick bort år 1839.