Träna din inre hälsa

Inre känslor och mental styrka tillhör vår egen hälsobild. En omgivning av positiva och peppande människor gör att vi känner oss bättre och själva kan bli delaktiga i att peppa andra. En viktig del i detta är att träna upp självkänslan.

Mixa fysisk och mental träning

Kombinationen av fysisk träning och emotionell träning minskar stress och stärker den psykiska hälsan. Man kan träna upp självkänslan. Det du känner inombords kan förstärka eller rasera ditt välbefinnande. Regelbunden träning av din hjärna minskar stressen och oron samt ger ett bättre självförtroende. Det fungerar på samma sätt som fysisk träning. Tränar du hjärnan regelbundet får du resultat.

Livet fungerar bättre

Personer med högre självkänsla är oftast mer öppna och mer motiverade till att lära sig nya saker. De är också mer optimistiska i sin natur. Det har också visat sig att man har stabilare blodsockernivåer, vilket kan påverka hälsan ordentligt. Självkänslan bidrar också till välbefinnandet eftersom man lättare kan nå de mål man sätter upp och man är mindre självkritisk. Detta gynnar också de relationer man har med sin omgivning. Livet fungerar mycket bättre om du kombinerar avslappningsövningar och meditation med fysisk träning. Kroppen mår bättre av detta.