Träna inre hälsa

Idrottens spännande historia

Idrottens spännande historia började redan år 1555. Det var då Olaus Magnus skrev om idrott i boken Historia om de nordiska folken. Denna organiserade form av sport uppkom på marknader där man ägnade sig åt bland annat pärk, varpa, bågskytte och hästkapplöpningar på frusna sjöar.

Pärk, som man sällan hör talas om idag, är ett bollspel som härstammar från Gotland och som spelas utomhus. Man spelar med en ullgarnsboll som täcks av fårskinn, man kan slå på bollen med både händer och fötter, på volley eller efter en studs.

Organiserad idrottsaktivitet från 1700-talet

Efter Olaus Magnus skriverier tog den organiserade idrotten fart. På 1600- och 1700-talet kom de ridderliga sporterna. Inom militären började man med fäktning, och i slutet av 1700-talet kan man säga att den organiserade idrotten i modern tid började. Då kom olika samlingar av människor samt intresseföreningar. Den äldsta svenska idrottsföreningen är Upsala Simsällskap som startades 1796.

Nya sporter introduceras

På 1800-talet exporterades många engelska sporter ut i världen. Fotboll var det mest påtagliga exemplet men även sporter som friidrott, tennis och rodd spreds under denna tid. På tidigt 1800-tal var idrotten mest sedd som en akademisk aktivitet eller aktiviteter som bedrevs inom det militära. Den som spred idrotten från en militär och akademisk aktivitet till en sport som alla kunde utöva var Pehr Henrik Ling. Han kom att bli en mycket betydande person för idrottens spridning till alla samhällsskikt.

Olympiska spelen i magisk arena

De olympiska spelen grundades 1894 av en fransk baron som hette Pierre de Coubertin. Han var även filosof och hade en övertygelse att vår värld kunde förbättras med idrotten som redskap. År 1896 gick de allra första olympiska spelen av stapeln i Aten, Grekland. Detta skedde i en vacker arena som kan beskådas än idag. Den är underligt, nästan magiskt byggd – med sin avlånga, smala oval är det mycket speciell och ovanlig.

Folkrörelsens tid

Mot den senare delen av 1800-talet började fler svenska idrottsföreningar att bildas. De flesta sattes igång i större städer där det fanns människor som samlades. Idrottsrörelsen blev en folkrörelse och även andra folkrörelser uppstod vid denna tid, som arbetarrörelsen, rörelser för nykterhet, frikyrkan och hembygdsföreningar. I Sverige och Tyskland tillkom gymnastiken på programmet.

Idrott drev fram demokrati

Visste du vilken påverkan de första idrottsföreningarna har haft på demokratins utveckling?

Folkrörelserna styrdes genom medlemsinflytande redan på 1800-talet. De var demokratiska föreningar som använde sig av röstning, protokoll vid möten och hade en valberedning. Idrottsrörelsen blev en skola i demokrati som i sin tur påverkade hela vårt lands demokrati. Folk från olika samhällsklasser blev intresserade av demokrati och att deltaga i den, vilket blev modellen för utvecklingen på 1900-talet.

1900-talet blev ett katalysator-århundrade. Antalet föreningar exploderade i Sverige och idrottshallar och anläggningar byggdes överallt för att ge plats åt föreningar och utövare. Riksidrottsförbundet startade år 1903 och har idag över 70 specialistidrottsförbund.

Cool och modern idrott

Nu bedrivs idrott och hälsoaktiviteter både fysiskt, online eller i appar. Gaming räknas som en sport där du tävlar i turneringar. Du kan träna med personlig coach framför datorn och mycket mer. Vad hade Olaus Magnus tänkt om detta?