Category: Uncategorised

  • Träna din inre hälsa

    Träna din inre hälsa

    Inre känslor och mental styrka tillhör vår egen hälsobild. En omgivning av positiva och peppande människor gör att vi känner oss bättre och själva kan bli delaktiga i att peppa andra. En viktig del i detta är att träna upp självkänslan. Mixa fysisk och mental träning Kombinationen av fysisk träning och emotionell träning minskar stress […]