Fotbollens historia

Exakt var fotbollen föddes vet man inte säkert idag men enligt FIFA ska fotboll ha spelats i Kina för 2300 år sedan. Då såg sporten inte riktigt ut som den gör idag men den spelades med två lag och man hade två mål och en boll tillverkad av läder fylld med fjädrar. Sporten kallades ”cuju” vilket betyder sparka boll på svenska och den spelades av män och kvinnor fram till Mingdynastin då den dog ut.

I Centralamerika, under såväl Mayatiden som Aztektiden, spelades en sport som påminner om fotboll men då handlade det om ett spel på liv och död – man spelade vid religiösa högtider och förlorarna offrades till gudarna.

1300-talet

Under 1300-talet ska fotboll ha förekommit i såväl Frankrike som Italien och sporten såg ut i princip som dagens fotboll. Dock hade man inga mål varför man skulle få ut bollen över motståndarens kortlinje. Man hade få regler och inget maxantal avseende antalet spelare varför matcherna stundom urartade och resulterade i såväl svåra skador som slagsmål. Under samma århundrade ville myndigheterna i både England och Frankrike förbjuda sporten, i England med hänvisning till att människor istället borde ägna sig åt bågskytte. Dock hade varken de engelska eller franska myndigheterna tillräcklig makt för att driva igenom förbuden.

Dagens fotboll

På 1500-talet förkom fotboll vid de engelska universiteten, bland andra Cambridge och Oxford men det är först på 1800-talet som sporten kommer att etablera sig på riktigt. På brittiska internatskolor ansåg man att fotbollen härdade pojkarna att bli riktiga gentlemen men tilläggas bör att sporten då var en blandning av dagens fotboll och rugby. Sporten blev mycket populär och år 1863 bildades Football Association, d.v.s. Englands fotbollsförbund. Dock kunde man inte enas om hur sporten skulle utövas varför Englands Rugby Union bildades år 1871 och de två sporterna gick skilda vägar.

I slutet av 1800-talet spred sig fotbollen världen över.