Förtroendevalda
Styrelsen

Gullringens GoIFs styrelse.

 

Ordförande

Marcus Kvarnberg

 

Vice ordförande

Tom Lynbech

 

Kassör

Tommy Wärnehall

 

Sekreterare

Sofia Nilsson

 

Ledamöter

Bjarne Lynbech

Joakim Persson

Tobias Gustafsson

 

Ungdom
Marknadsgruppen

Marknadsgruppen

 

Niina Lynbech

Nina Eklund

Patrik Wärnehall

Ungdom

 

Peter Johansson

Niina Lynbech

Åsa Gustafsson

Ina Nilsson

Linnea Eriksson

Greger Lönning

 

Sportgruppen

Sportgruppen

 

Patrik Wärnehall

Morgan Gustafsson

Tommy Eklund

Tom Lynbech

Linus Kasselstrand

Anton Palmér

Johan Hermansson Liström

Tommy Wärnehall

Mattias Sandh

Anläggning

Anläggning

 

Tobias Gustafsson

Torbjörn Nilsson

 

Gullringens GoIF

Gullemon

598 73 GULLRINGEN

0492-22003

kansli@gullringensgoif.se